Yayın Dünyası

KAFKASYA, TÜRK-SOVYET İŞBİRLİĞİ (1919-1922)

KAFKASYA, TÜRK-SOVYET İŞBİRLİĞİ (1919-1922)
  • YayınlandıNisan 18, 2021

Mehmet Perinçek, Sovyet arşivlerindeki çalışmalarıyla tanınıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde mücadele ettiği İngiltere’nin Kafkasya’ya sızmasını önleyen stratejisini, bugüne dönük örnek yapısını son kitabında değerlendirdi.

Rusya’da Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler konusunda çalışmalar sürmektedir. Türkiye açısından bu boşluğu akademisyen Mehmet Perinçek doldurmaktadır.

Rusça bilen Mehmet Perinçek, yıllardır Rus Devlet Arşivi’nde incelemeler yapmaktadır. Halen Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Perinçek, Atatürk’ün Sovyetlerle Görüşmeleri, Komintern Belgelerinde Türkiye ve Türk-Rus Diplomasisinde Gizli Belgeler kitaplarını yayımladı. Ayrıca Rus belgelerine dayanarak Ermeni sorunu üzerinde incelemeler yaptı.

Örneğin, Ermeni Devlet Adamı B. A. Boryan’ın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması, Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni: Taşnaklardan Asala’ya Yeni Belgelerle Sovyet Kaynaklarında Kürt İsyanları kitaplarını yazdı.

BATI’NIN TÜRK-RUS SAVAŞI ÇIKARMA GAYRETLERİ

Mehmet Perinçek’in yeni kitabı, Kafkasya’da Türk-Sovyet Askeri İşbirliği (1919-1922) adını taşıyor.

Kitap temelde yukarıda sözü edilen ve Milli Mücadele başlarında (5 Şubat 1920) Atatürk’ün yayınladığı ünlü Kafkas Seddi Durum Değerlendirmesi’ne gönderme yapılarak başlamaktadır.

Kitabın giriş kısmında tarihsel arka plan veriliyor. 4 bölümden ve 520 sayfadan oluşan kitapta; birinci bölümde Azerbaycan’da, 1920’de Sovyet İktidarının kurulması, ikinci bölümde Ermenistan hareketi ve Taşnak iktidarının yıkılması, üçüncü bölümde Gürcistan’daki gelişmeler ve dördüncü bölümde Batı’nın Türk-Rus Savaşı çıkarma çabaları incelenmektedir.

Kitap, Milli Mücadele döneminde (1919-1922) Türk-Sovyet askeri işbirliğini inceleyen bir kaynak kitap niteliğindedir. 520 sayfalık kitapta Rus kaynakları ve belgeleri geniş olarak kullanılmaktadır ve 1704 adet dipnot verilmiştir. Kitapta ayrıca geniş bir kaynakça yer almaktadır. Bu kitap, Türk-Rus gelişmeleri tarihinde önemli bir bilimsel yapıt olarak yer alacaktır.

Kafkasya’da Türk-Sovyet Askeri İşbirliği (1919-1922) / Mehmet Perinçek / 520 s / 2021.

(ALEV COŞKUN’UN CUMHURİYET KİTAP’TAKİ DEĞERLENDİRME YAZISINDAN YARARLANILMIŞTIR. YAZININ TAMAMI İÇİN:)

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kafkasyada-turk-sovyet-askeri-isbirligi-1919-1922-alev-coskunun-yazisi-1827888