Politika

AB stratejisinde yeni süreç: İNSAN HAKLARI…

AB stratejisinde yeni süreç: İNSAN HAKLARI…
  • YayınlandıMart 2, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsan Hakları Eylem Planı” adını verdikleri programa dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuşan Erdoğan, “Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır” dedi.

Cumhurbaşkanı, söz konusu eylem planının dokuz amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içerdiğini açıkladı. Erdoğan, arkasında “geniş tabanlı bir istişare süreci” olduğunu belirttiği eylem planı konusunda, ilgili tüm bakanlıklarla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindiğini söyledi.

Eylem planındaki dokuz amaçtan ilkinin “daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi” olduğunu ifade eden Erdoğan, buradaki hedefin, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti anlayışının daha da güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Mevzuat ve uygulamayı bu doğrultuda düzenli gözden geçirerek, gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirten Erdoğan, böylece, Avrupa Birliği ile bilhassa “Vize Serbestisi Diyaloğu”nda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara da hız verdiklerini aktardı.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını belirten Erdoğan, “Eylem Planı’nda belirlenen her bir faaliyet için sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de iki hafta içerisinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır” dedi.

“Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ve basın özgürlüğü konusunda atmayı planladıkları adımlara dair ayrıntılar da verdi.

Erdoğan, “Mevzuatı ve uygulamayı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, “İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz” diye ekledi.

Hukuk fakültesinde 5 yıl öğrenim

Erdoğan ayrıca hukuk fakültelerinde öğrenim süresini beş yıla çıkaracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı, “Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz” dedi.

Yargıda atacakları adımlara dair de konuşan Erdoğan, iddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliği uygulamasını başlatacaklarını duyurdu.

“İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz” diye ekleyen Cumhurbaşkanı, “İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak” ifadesini kullandı.

Hükümetin 11 ilkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan asla vazgeçmeyecekleri 11 ilkeyi ise şöyle sıraladı:

“1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme özellikle bunun altını çiziyorum, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.”